ARMASTAV ISA TEKSTIVERSIOON

Psühholoogiaprofessor Paul Witts on kirjutanud raamatu "Ateismipsühholoogia - isatute usk". Ta väidab selles raamatus, et väga paljud inimesed, eriti mehed, ei suuda uskuda Jumalasse, kuna nende isad ei ole osutunud usaldusväärseteks.

Üldistatakse, et niisugune, nagu on mu isa, niisugune ongi maailm ja maailmatagune jõud. Nagu on meie isapilt, niisuguseks me kujundame oma jumalapildi.

Milline on sinu isakogemus, oskad sa ise kõige paremini öelda, aga Jeesus tutvustab meile Jumalat, kes on armastav Isa, kes ei ole despootlik, kes ei ole karistusele orienteeritud, vaid sellele, et meid aidata, meid õpetada. Piibel ütleb, et Jumal on armastus, et Jumal on oma armastust kõige selgemalt väljendanud selles, et Jeesus Kristus, tema ainusündinud poeg, tuli siia maailma, elas meie elu, kannatas meie kannatusi, suri meie surma ja tõusis üles, et öelda meile: "Jumala armastus meie suhtes on igavene!".

Armastust me ei saa käega katsuda, armastust me ei saa teaduslikult tõestada. Armastus lihtsalt on, seda saab kogeda ja jagada. Samamoodi on ka Jumalaga. Olen seda armastust isiklikult kogenud, kui olen pöördunud Jumala poole, Jeesuse Kristuse nimel.

Soovin sulle südamest Jumala armastuse kogemist.